Licznik odwiedzin:
160288
Licznik wyświelteń podstrony:
3804

Komórki organizacyjne

Komórki podległe bezpośrednio Dyrektorowi - DI:

 • Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego – IK
 • Ośrodek Certyfikacji – IC
 • Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej - IM
 • Laboratorium Badawcze Spawalnictwa - LBS
 • Dział Zarządzania Personelem - IP
 • Dział Informatyki - IT
 • Dział Utrzymania Ruchu - IG
 • Inspektor ds. bhp i ppoż. - IB
 • Inspektor ds. obronnych - IO
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IOD
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - PN
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - PJ

Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora (DZ) – zakłady badawcze:

 • Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych - ZB
 • Zakład Badań Nieniszczących – ZN
 • Zakład Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska - ZR
 • Zakład Technologii Spawalniczych - ZT
 • Zakład Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych – ZU

Komórki organizacyjne podległe Głównemu Księgowemu - DK:

 • Dział Księgowy - GK
 • Dział Rachunkowości i Finansów - KR
 • Dział Organizacji i Planowania - KE
 • Dział Zaopatrzenia, Sprzedaży  i Zamówień Publicznych - KZ

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Komórki organizacyjne
podmiot udostępniający Dział Organizacji i Planowania
osoba, która wytworzyła informację mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Organizacji i Planowania
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Organizacji i Planowania
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 13.01.2020
czas udostępnienia informacji 28.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 13.01.2020 10:07:42

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa