Licznik odwiedzin:
38242
Licznik wyświelteń podstrony:
1154

Komórki organizacyjne

Komórki podległe bezpośrednio Dyrektorowi - DI:

 • Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego – IK
 • Ośrodek Certyfikacji – IC
 • Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej - IM
 • Laboratorium Badawcze Spawalnictwa - LBS
 • Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych - IP
 • Dział Informatyki - IT
 • Dział Utrzymania Ruchu - IG
 • Inspektor ds. bhp i ppoż. - IB
 • Inspektor ds. obronnych - IO
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - PN
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - PJ

Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora (DZ) – zakłady badawcze:

 • Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych - ZB
 • Zakład Badań Nieniszczących – ZN
 • Zakład Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska - ZR
 • Zakład Technologii Spawalniczych - ZT
 • Zakład Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych – ZU

Komórki organizacyjne podległe Głównemu Księgowemu - DK:

 • Dział Ekonomiczny - KE
 • Dział Finansowy - KF
 • Dział Rachunkowości - KR
 • Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych - KZ

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Komórki organizacyjne
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych
osoba, która wytworzyła informację Tamara Kowalska - Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 30.06.2017
czas udostępnienia informacji 28.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 30.06.2017 21:58:54

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa