Licznik odwiedzin:
38242
Licznik wyświelteń podstrony:
382

Wersja wpisu Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Spawalnictwa za rok 2017 i 2018. z dnia śr., 09/13/2017 - 10:38

 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2017.

Oferta powinna zawierać:

 • Podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie;
 • Wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • Kopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • Oświadczenie podmiotu (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o niezależności od badanej jednostki;
 • Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
 • Projekt umowy na badanie sprawozdania.

Niezbędnym warunkiem jest, aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy:

 • Warunek dotyczący przeprowadzenie metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć się w raporcie biegłego rewidenta,
 • Zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności,
 • Klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,
 • Informacja o płatności ostatniej raty w wysokości 30% po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Rozwoju,
 • Informacja, że badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie instytutu przez osobę z uprawnieniami biegłego rewidenta i zakończone do 20.03.2018r.

Prosimy o złożenie oferty nie później niż do 20.09.2017r.

Osoba do kontaktu:

Joanna Padula

tel. 32 33 58 208, mail: joanna.padula@is.gliwice.pl

Załączniki do pobrania

Nazwa oferta_zalacznik
Rozmiar 10 (kB)
Typ XLSX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Spawalnictwa za rok 2017 i 2018.
podmiot udostępniający Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
osoba, która wytworzyła informację Zbigniew Wiatrowski - Specjalista d/s inwestycji i zamówień publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Zbigniew Wiatrowski - Specjalista d/s inwestycji i zamówień publicznych
osoba, która wprowadziła informację Monika Restecka
data wytworzenia informacji 06.09.2017
czas udostępnienia informacji 06.09.2017 11:44:12
czas ostatniej aktualizacji 13.09.2017 11:38:18

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa