Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 marca 2019 r.