Licznik odwiedzin:
160288

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2020-05-29 13:20:58 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Przetarg nr 3-2020
2020-05-28 13:38:23 zamieszczenie przetargu 4-2020 Przetargi
2020-05-28 13:37:08 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 4-2020
2020-05-26 10:03:46 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Przetarg nr 2-2020
2020-05-25 13:43:59 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 2-2020
2020-05-22 09:58:22 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-21 13:44:42 Wyjaśnienia zmiany treści cd. Przetarg nr 2-2020
2020-05-20 08:53:13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Wyjaśnienia zmiany treści... Przetarg nr 2-2020
2020-05-14 07:13:45 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-14 07:11:56 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 3-2020
2020-05-08 11:48:18 zamieszczenie przetargu 2-2020 Przetargi
2020-05-08 11:45:25 Zamieszczenie przetargu Przetarg nr 2-2020
2020-05-06 11:28:44 Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Dyrekcja i Kierownicy
2020-05-06 11:27:58 Powołanie zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Struktura organizacyjna
2020-05-04 13:13:38 Oferty pracy
2020-05-04 13:12:40 Zakończenie naboru do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na stanowisko: lider obszaru Oferty pracy
2020-04-30 12:03:09 dodano: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 1-2020
2020-04-15 14:42:54 Dodano ogłoszenie rekrutacyjne: Lider obszaru w ZB Oferty pracy
2020-03-17 07:52:30 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 1-2020
2020-03-13 11:38:13 Informacja o powołaniu Dyrektora Instytutu Struktura organizacyjna
2020-03-12 11:20:57 wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Dane o podmiocie
2020-03-12 10:31:09 Pytania i odpowiedzi potencjalnych wykonawców - pytanie i odpowiedź 1 Przetarg nr 1-2020

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa