Licznik odwiedzin:
128255

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2019-02-26 09:09:09 Zaproszenie do składania ofert
2019-02-25 11:19:05 Oferty pracy
2019-02-25 11:18:36 Oferta pracy - Pracownik w laboratorium badań metali do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych Oferty pracy
2019-02-18 14:02:04 Poświadczenia UDT Nr: CO/Tw/Sz/03/07/19 oraz CO/Tw/Eg/03/07/19 Certyfikaty i uznania
2019-02-12 14:01:21 Dyrekcja i Kierownicy
2019-02-08 11:49:46 Informacja o powołaniu Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Struktura organizacyjna
2019-02-08 11:42:44 Zakończenie rekrutacji na stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Oferty pracy
2019-02-08 11:33:51 Zastępca Dyrektora Instytutu Dyrekcja i Kierownicy
2019-02-06 14:30:35 Zaproszenie do składania ofert
2019-02-06 14:29:59 Zaproszenie do składania ofert
2019-02-04 09:35:53 Przetarg nr 1-2019
2019-02-04 09:35:18 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przetarg nr 1-2019
2019-02-01 13:28:57 Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2019-01-30 09:24:27 Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za rok 2017 Załącznik - Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za lata 2003 - 2016 Dane finansowe
2019-01-29 07:53:53 Aktualizacja zakresu akredytacji - Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Systemy Jakości Nr AC 058 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikaty i uznania
2019-01-23 13:48:00 Informacja z otwarcia ofert Przetarg nr 1-2019
2019-01-22 09:52:57 Wniosek 1 o udostępnienie informacji publicznej Przetarg nr 1-2019
2019-01-21 09:20:24 Zapytanie nr 2 Przetarg nr 1-2019
2019-01-17 10:42:17 Dodanie dokumentów: Ogłoszenie nr 503720-N-2019 z dnia 2019-01-15 r., Zapytanie nr 1 Wymiana Załącznika nr 1 Przetarg nr 1-2019
2019-01-17 10:33:45 Przetargi
2019-01-15 12:55:05 Przetarg - Znak sprawy: 1/2019 - Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa Przetargi
2019-01-15 12:51:03 Przetarg 1-2019 - zamieszczenie Przetarg nr 1-2019

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa