Licznik odwiedzin:
160288

Rejestr zmian

Data modyfikacji Opis zmian Dokument
2019-05-08 09:05:50 Certyfikat członkostwa w IIW - aktualizacja Certyfikaty i uznania
2019-05-06 07:30:05 Informacja o Sieci Badawczej Łukasiewicz Historia IS
2019-05-06 07:28:36 Odpis KRS Dane o podmiocie
2019-05-06 07:27:10 Zmiana nazwy zgodnie ze zmianą wprowadzoną w KRS Dane o podmiocie
2019-04-17 09:49:36 Pracownik w laboratorium badań metali - informacja po zakończeniu rekrutacji Oferty pracy
2019-04-12 13:22:25 Polityka jakości i bezstronności Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa - aktualizacja dokumentu Polityka Jakości Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa
2019-04-04 14:25:58 Zmiana nr telefonu Specjalisty do Spraw Inwestycji i Zamówień Publicznych Zamówienia publiczne
2019-04-02 14:28:37 Dyrekcja i Kierownicy
2019-03-26 10:57:22 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 poz. 534) Dane o podmiocie
2019-03-08 13:28:19 Oferty pracy
2019-03-08 13:25:19 Nabór do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych na stanowisko: asystent lub adiunkt w laboratorium badań mechanicznych Oferty pracy
2019-03-01 11:52:30 Ochrona danych osobowych
2019-02-28 11:39:21 Klauzukla informacyjna Oferty pracy
2019-02-26 12:40:48 Ogłoszenie o wyniku postępowania Zaproszenie do składania ofert
2019-02-26 10:09:09 Zaproszenie do składania ofert
2019-02-25 12:19:05 Oferty pracy
2019-02-25 12:18:36 Oferta pracy - Pracownik w laboratorium badań metali do Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych Oferty pracy
2019-02-18 15:02:04 Poświadczenia UDT Nr: CO/Tw/Sz/03/07/19 oraz CO/Tw/Eg/03/07/19 Certyfikaty i uznania
2019-02-12 15:01:21 Dyrekcja i Kierownicy
2019-02-08 12:49:46 Informacja o powołaniu Zastępcy Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Struktura organizacyjna
2019-02-08 12:42:44 Zakończenie rekrutacji na stanowisko: Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Oferty pracy
2019-02-08 12:33:51 Zastępca Dyrektora Instytutu Dyrekcja i Kierownicy

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa