Licznik odwiedzin:
128255
Licznik wyświelteń podstrony:
11649

Dane o podmiocie

Data modyfikacjiOpis zmianOsoba, która wprowadzała modyfikacjęTreść dokumentu
12.03.2020 10:20:57wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Janina Wołoszynzobaczaktualna wersja
11.02.2020 13:42:35Janina Wołoszynzobacz
04.02.2020 06:41:25Janina Wołoszynzobacz
15.05.2019 12:51:32aktualizacja odpisu KRSJanina Wołoszynzobacz
06.05.2019 07:28:36Odpis KRSJanina Wołoszynzobacz
06.05.2019 07:27:10Zmiana nazwy zgodnie ze zmianą wprowadzoną w KRSJanina Wołoszynzobacz
26.03.2019 09:57:22Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 poz. 534)Janina Wołoszynzobacz
16.04.2018 12:19:17Odpis KRS - stan na dzien 03.04.2018 r.Janina Wołoszynzobacz
07.02.2018 10:52:47Aktualizacjia dokumentu - KRSJanina Wołoszynzobacz
20.07.2017 13:24:56Janina Wołoszynzobacz
26.05.2017 10:38:49Janina Wołoszynzobacz
28.04.2017 09:24:47Janina Wołoszynzobacz
22.02.2017 10:04:34Janina Wołoszynzobacz
22.02.2017 09:59:12Janina Wołoszynzobacz
06.02.2017 07:59:27Janina Wołoszynzobacz
06.02.2017 07:36:31Janina Wołoszynzobacz
28.11.2016 12:32:39Janina Wołoszynzobacz
28.11.2016 12:30:12Janina Wołoszynzobacz
14.10.2016 09:53:36Janina Wołoszynzobacz
12.10.2016 09:19:15ed_rootzobacz

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa