Licznik odwiedzin:
160288
Licznik wyświelteń podstrony:
1165

Wersja wpisu Przetarg nr 5-2018 z dnia pt., 01/04/2019 - 14:46

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń Instytutu Spawalnictwa

Pytania i odpowiedzi potęcjalnych wykonawców:

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki do pobrania

Nazwa Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Rozmiar 29 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania... - str. 1
Rozmiar 17 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania... - str. 2
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu...
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Rozmiar 18 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy...
Rozmiar 19 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 6 - Wykaz usług spełniających wymagania zawarte w pkt 8.7.1 SIWZ
Rozmiar 17 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 7 - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Rozmiar 20 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik
Nazwa Załącznik nr 8 - UMOWA
Rozmiar 34 (kB)
Typ DOCX Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przetarg nr 5-2018
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Korman - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zbytu oraz Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 04.01.2019
czas udostępnienia informacji 23.11.2018 13:40:37
czas ostatniej aktualizacji 04.01.2019 13:46:56

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa