Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego instytutu za 2021 i 2022 rok